Hans en Greet

Mijn naam is Greet  Rekelhof .                                                                                                                    

Ik woon samen met mijn man Hans Rekelhof  en wij hebben twee volwassen kinderen.

Kunstzinnige verwerking is voor ons beide de beste uitlaatklep om gevoelens een plek te kunnen geven. Tekenen zit ons in het bloed en heeft van jongs af aan een belangrijke rol in ons leven.

Vanaf 2015  fulltime werk ik full-time in het Atelier waarbij  ik mij vanaf 2017   verder gespecialiseerd heb in HSP. Eigenlijk heb ik gezocht naar de gemene deler.. Wie voelen zich op hun gemak bij mij en in het Atelier? De overeenkomst van mijn clienten is een zekere mate van sensitiviteit, waarbij de intensiteit natuurlijk per persoon verschilt.

Vandaar ook dat de leerweg voor HSP individueel gegeven wordt en veel overlap heeft met een therapeutisch aanpak. Voor meer uitleg verwijs ik naar de website HSP-Atelier13b die in de maak is. 

 

Holistische visie en werkwijze :

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een  bedding scheppen  van waaruit jij de verantwoordelijkheid kunt dragen voor je eigen proces . Naast jou lopen, vanuit een natuurlijke omgeving naar natuurlijk evenwicht in jezelf.

Ik geloof in de wisselwerking tussen lichaam en geest, de holistische benadering spreekt mij aan. 

Het is mogelijk dat ik in het proces van aanmelding of later in het therapeutische traject een verwijzing naar een arts of psycholoog raadzaam acht. Ik ben gewend om met andere disciplines overleg te hebben en samen te werken en zal dat  uiteraard altijd na overleg met de client doen. Mijn visie is dat reguliere en alternatieve geneeswijze  elkaar kunnen aanvullen en ondersteunend zijn aan elkaar. 

Kunstzinnige vorming:

Naast de therapeutische kant van het vak waarbij hoogsensitiviteit mijn specialisme is, bied ik  cursussen aan op het gebied van bewustwording middels kunstzinnig werken.

Je komt door jouw kunstzinnige proces meer bij de kern van wie jij bent. En dat is mooi, we zijn allen gelijkwaardig, echter niet gelijk. Er zijn verschillen  en dat maakt ieders werk zo interessant. Na de les bespreken we de karakteristieke kenmerken van ieders werk, zo kom je steeds een stukje bewuster bij de kern van wat jou eigen maakt.  

Ervaring:

Tussen  1980 en 2015 ben ik werkzaam geweest in allerlei vormen van onderwijs. In mijn werk als intern begeleider in de leerlingen zorg en in het  coachen van leerkrachten, besteedde ik  vooral aandacht aan de diversiteit in competenties. Evenwicht tussen acceptatie van wat is, naar ontwikkeling waar gewenst. Een gezonde uitdaging waar ik je graag in wil ondersteunen. Deze visie is tevens in het therapeutische werk een mooie leidraad . 

Ik heb veel ervaring opgedaan op de volgende gebieden:

 •  Hooggevoeligheid/ hoog sensitief (specialisme).
 • Burn-out: Balans werk / ontspanning.
 • Hoogbegaafdheid
 • Seksueel  misbruik / H.S.P
 • ADHD/ADD/ASS/Dyslexie 

Over een diagnose:

Mijn visie is dat een diagnose helpend kan zijn als stukje van de puzzel naar verdere ontwikkeling. Een diagnose is een kijkwijzer die  handvatten biedt om de weg naar ontwikkeling beter te kunnen belopen. Ieder van ons heeft kenmerken die in een richting van een diagnose zou kunnen wijzen, de hoeveelheid kenmerken en de last die de persoon en of de omgeving ervaart maakt dat je op zoek gaat naar begeleiding / diagnostisering. 

Tot slot: Een diagnose of beperking kun je hebben,  je bent het niet!

 

Opleidingen:

 

 • Train de trainer : Ivonne Meeuwissen
 • HSP begeleider 2017 
 • Connectie tensor Holistiche praktijk Den Hoek 2016
 • Do-terra Aroma Touch 2016
 • Psychosociale basiskennis pro Con Amore 2015
 • Coach detox  naturalis 2015
 • Medische basiskennis Con Amore 2014
 • Faciliterende communicatie trainer  2008
 • Tekentherapeut  kinderen Kolam 2008
 • Tekentherapeut  volwassen Kolam 2005
 • Coach in de leerlingenzorg  SON 2000
 • Remedial teacher jonge kinderen SON 1998
 • Pedagogische academie  De la Salle Heemstede 1981
 • Kleuterleidsters opleiding Leatare Haarlem 1979

Hans ondersteunt de kunstzinnige activiteiten in het atelier in de weekends en geeft af en toe les aan de kinderen.

Dit doet hij vanuit zijn  gevoel voor kunst en kunstzinnige vorming en vanuit zijn van nature  invoelende persoonlijkheid. 

IMG_1099