Therapie / Coaching

IMG_6776 IMG_7731

Waarom Tekentherapie?

Ben jij iemand die zich goed iets kan verbeelden? En heb jij op dit moment een vraag  in jouw leven waarbij je voor de oplossing geen beelden hebt? Of is er veel pijn en verdriet en is het moeilijk het  rouwen in te bedden….

Laat dan jouw tekening voor je spreken. Samen met jou ga ik middels een gerichte opdracht op zoek naar de tekens die jou weer op de rit helpen. Samen op zoek naar de kracht in jouw beeld en daar waar je mogelijk nog wat hulp kunt gebruiken.

Wat zegt dat over jouw hulpvraag? En hoe kunnen we die vertaling maken van dat beeld naar jouw dagelijks leven? Jij kunt zelf vanuit de innerlijke beelden die je naar buiten hebt gebracht aan de gang met jouw  landkaart! Dit is vaak vele malen helderder dan slechts een gesprek voeren. Heb jij er beelden bij ? Kom dan eens langs en heb je er geen beelden bij kom dan vooral ook langs.

Ik ondersteun je in het vinden van de antwoorden, middels samen met jou de beelden te bekijken en te bevragen.

Je kunt voor een gratis eerste sessie / kennis making inschrijven door een mailtje naar atelier13b@live.nl. Bevalt het je niet? Geen rekening en ronden we het contact af. Bevalt het je wel, dan gaan we met elkaar het traject voor jouw hulpvraag aan en  was dit de eerste stap het uitvouwen van jouw beeld naar het herpakken van jezelf.

Voor een enkelvoudige hulpvraag ben je met 6 sessies al heel veel verder en kun je vaak zelf verder op jouw hervonden weg.

 

Wat is Tekentherapie?

Tekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld en wordt door zorgverzekeraars gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie. Atelier13b is aangesloten bij de RBCZ en bij Tekentaal als overkoepelende beroepsorganisaties. Veel verzekeraars vergoeden bij aanvullende verzekeringen een deel van de tekentherapie.

Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. De therapeut geeft een passende opdracht bij de hulpvraag. Hiervoor hoef je niet te “kunnen tekenen” .

De tekentherapeut werkt met deze zogenaamde tekentaal, de tekening geeft inzicht in de hulpvraag door de volgende informatie:

 • Kleur: Welke kleuren gebruik je? Waar staan die voor jou voor? Welke gebruik je niet? 
 • Interactie: Welke onderdelen van de tekening hebben connectie met elkaar? Wat zegt dat jou?
 • Emotie: Hoe voelt de energie van de tekening?
 • Symboliek: Wat voor beeld zie je?
 • Waar staat dat symbool voor? Zoals b.v. de vlinder in het algemeen voor transformatie.
 • Tijd en ruimte: De tekening is in te delen in heden, verleden, hulpkant, beproevingskant en toekomstkant. Wat is daar zichtbaar?

De tekentherapeut en de cliënt onderzoeken het ontstane beeld. Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken.                                  Door over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen ontstaan er nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen. De tekentherapeut maakt ook gebruik van energetische tekentechnieken.

De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, het zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De tekentherapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.
Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen.

Tijdens de tekentherapie verschijnen in elke tekening, schildering of vorm, aspecten van het onbewuste. De inzichten worden bekrachtigd door de huiswerkopdrachten waardoor het inzicht kan verinnerlijken.

Waar kan tekentherapie bij helpen?

Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen, ouderen kan tekentherapie ingezet worden bij:

 •  Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen
 • Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Emotionele en/of gedragsmatige problemen (of de sociaal-emotionele
  gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d
 •  Relatieproblematiek
 • Sociaal functioneren
 •  Psychosomatische en somatische klachten
 • Ziekte, inzicht en acceptatie
 • Verlies en rouw
 • Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog,
  (seksueel) geweld, beroving, scheiding, jeugdtrauma, e.d
 • Vormen van verslavingsproblematiek en eetstoornissen

Hoe verloopt de intake en behandeling?

Een kennismaking is gratis. Hierin stemmen we de hulpvraag af en kijken we of er een click is en tekentherapie een goede optie is. Wanneer we met elkaar” in zee gaan”, volgt een intake gesprek. Ik werk met behandelovereenkomsten en indien gewenst korte verslaglegging naar instanties. Deze worden wel in rekening gebracht.

Enkelvoudige klachten kunnen vaak na 6 keer behandelen weer losgelaten worden. Bij veel “oud-zeer” is dit meer. Het kan zijn dat blijkt dat doorverwijzing nodig is, hierbij valt te denken aan een reguliere arts of behandelaar voor het fysieke stuk. Soms is een intensief traject gewenst en help ik je bij het vinden van de juiste weg.

Er wordt in de meeste gevallen gewerkt met eens per twee weken een sessie omdat deze nog doorwerkt de week erna. Ik ben als je mij nodig hebt altijd bereikbaar voor je op het moment dat je bij mij in therapie bent middels een  mail of een app contact.

Kosten voor een sessie:

 • Korte sessie duur 45 minuten, investering € 50,00 ; De cliënt de tekening mee van thuis, samen bespreken we de tekening.
 • Sessie van een uur, investering € 65,00 ; Voor kinderen de beste optie.
 • Lange sessie van anderhalf uur of langer, investering  € 85,00 . (De meest gebruikelijke optie).

Verzekeraars vergoeden vaak een deel van de sessie. Deze vergoedingen vallen onder de kop complementaire zorg/psychosociaal. Het is altijd goed om zelf na te bellen of je voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel.

Ik ben aangesloten bij : CAT, VT en RBCZ

Meer en meer zien ook werkgevers de therapie/coaching als goede ondersteuning voor de werknemers om de taakbelasting aan te kunnen. Vaak is er een potje voor! Vraag het na bij jouw werkgever!

 

Wat is Coaching?

Naast therapeutische sessie kun je ook kiezen voor coaching. Coachen richt zich op het hier en nu en hoe je beter om kunt gaan met zaken waar je tegenaan loopt.In het geval van therapie, kijk je ook naar waar in jouw leven deze hulpvraag is gaan spelen.

Coachen is praktischer en meer gericht naar het handelen in het hier en nu, met de blik naar de toekomst , daar waar je therapeutisch ook het verleden betrekt.

 • Coaching valt niet onder de verzekering!
 • Investering voor een sessie is € 65,00

Kinderen begeleiden : 

 • Vanuit mij  jaren lange ervaring als intern begeleider, je kan ondersteunen bij de juiste aanpak voor jouw kind op school, in samenspraak met school.
 • Ook kan ik scholen op locatie ondersteunen met hun aanpak voor leerlingen waar een extra begeleidingsvraag voor ligt.  Zie mijn expertise bij over mij.