Therapie / Coaching

IMG_7731

Waarom Tekentherapie/coaching?

Ben jij iemand die goed kan verwoorden wat het probleem is, maar heel erg in je hoofd zit en moeilijk doorvoelt wat het echte probleem daaronder is?  

Laat dan jouw tekening voor je spreken. Samen met jou ga ik middels een gerichte opdracht op zoek naar de tekens die jou inzicht geven. Samen gaan we op zoek naar de kracht in jouw beeld en daar waar je mogelijk nog wat hulp kunt gebruiken. Tekenvaardigheid is niet belangrijk. 

Ik werk met een gratis informatie gesprek waarbij we van beide kanten kunnen voelen of er een klik is en of ik de juiste persoon ben om jou te ondersteunen. 

Stuur even een app naar 0651791447 of mail mij atelier13b@live.nl

Tekentherapie is een vorm van beeldende psychosociale therapie vanuit het holistische mensbeeld en wordt door zorgverzekeraars gezien als een vorm van complementaire alternatieve therapie.

De tekening geeft inzicht in de hulpvraag door de volgende informatie:

 • Kleur: Welke kleuren gebruik je? Waar staan die voor jou voor? Welke gebruik je niet? 
 • Interactie: Welke onderdelen van de tekening hebben connectie met elkaar? Wat zegt dat jou?
 • Emotie: Hoe voelt de energie van de tekening?
 • Symboliek: Wat voor beeld zie je?
 • Waar staat dat symbool voor? Zoals b.v. de vlinder in het algemeen voor transformatie.
 • Tijd en ruimte: De tekening is in te delen in heden, verleden, hulpkant, beproevingskant en toekomstkant. Wat is daar zichtbaar?

 Door de situatie te tekenen kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken.                                  Door over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen ontstaan er nieuwe perspectieven voor een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen. De tekentherapeut maakt ook gebruik van energetische tekentechnieken.

Je  verkrijgt nieuwe inzichten, jouw zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt.

Ik zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken.
Deze therapie is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Greg Furth die een wetenschappelijke studie deed naar het effect van werken met tekeningen.

Tijdens de tekentherapie verschijnen in elke tekening, schildering of vorm, aspecten van het onbewuste. De inzichten worden bekrachtigd door de huiswerkopdrachten waardoor het inzicht kan verinnerlijken.

Waar kan tekentherapie bij helpen?

Voor kinderen, pubers, adolescenten, volwassenen, ouderen kan tekentherapie ingezet worden bij:

 •  Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen
 • Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen
 • Levensfase gerelateerde problematiek
 • Emotionele en/of gedragsmatige problemen (of de sociaal-emotionele
  gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d
 •  Relatieproblematiek
 • Sociaal functioneren
 •  Psychosomatische en somatische klachten
 • Ziekte, inzicht en acceptatie
 • Verlies en rouw
 • Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog,
  (seksueel) geweld, beroving, scheiding, jeugdtrauma, e.d
 • Vormen van verslavingsproblematiek en eetstoornissen

Hoe verloopt de intake en behandeling?

Een kennismaking is gratis. Hierin stemmen we telefonisch de hulpvraag af en kijk ik graag met je mee of ik de juiste begeleiding heb voor jouw hulpvraag.

Wanneer we met elkaar” in zee gaan”, volgt een intake gesprek. Ik werk met een behandelovereenkomst en indien gewenst korte verslaglegging naar instanties zoals een huisarts of andere behandelaars. Dit wordt weinig gevraagd, maar is een mogelijkheid. Dit verloopt altijd via jou als client en gaat nooit achter jou om. 

Deze worden wel in rekening gebracht. Jij zelf verzorgd de communicatie tussen de instanties, tenzij je mij daartoe schriftelijk toestemming verleent. 

Enkelvoudige klachten kunnen vaak na 6 keer behandelen weer losgelaten worden. Bij veel “oud-zeer” is dit meer. Het kan zijn dat blijkt dat doorverwijzing nodig is, hierbij valt te denken aan een reguliere arts of behandelaar voor het fysieke stuk. Soms is een intensief traject gewenst en help ik je bij het vinden van de juiste weg.

Er wordt in de meeste gevallen gewerkt met eens per twee weken een sessie omdat deze nog doorwerkt de week erna. Ik ben als je mij nodig hebt  bereikbaar voor je op het moment dat je bij mij in therapie bent middels een  mail of een app contact. Uiteraard bij voorkeur tijdens werktijd en bij uitzondering/ noodsituaties  daarbuiten. 

Kosten voor een sessie:

 • Sessie  € 90,00 . ( een uur met 15 minuten uitloop) 
 • Sessie   € 115,00 .( 75 minuten met 15 minuten uitloop) 
 • Intake  €115,00
 • Therapie is btw vrijgesteld

Kinderen:

Intake doe ik bij voorkeur met beide ouders en in ieder geval met schriftelijke toestemming van beide ouders. Ik werk een uur met het kind en verzorg desgewenst een verslagje. 

Sessie voor kindertherapie is ook €90,00 ( inclusief een verslagje) Gesprekken over de sessies worden in rekening gebracht.

 • Vanuit mij  jaren lange ervaring als intern begeleider, je kan ondersteunen bij de juiste aanpak voor jouw kind op school, in samenspraak met school.
 • Ook kan ik scholen op locatie ondersteunen met hun aanpak voor leerlingen waar een extra begeleidingsvraag voor ligt. 

Wat is Coaching?

Naast therapeutische sessie kun je ook kiezen voor coaching. Coachen richt zich op het hier en nu en hoe je beter om kunt gaan met zaken waar je tegenaan loopt.

Coachen is praktischer en meer gericht naar het handelen in het hier en nu, met de blik naar de niet helpende patronen helder te krijgen en hoe je daar beter mee om kunt gaan. 

 • Coaching valt niet onder de verzekering en komt niet in aanmerking voor vergoeding. 
 • Investering voor een sessie €77,50 een half uur met max 15 minuten uitloop. Coaching geef ik in combinatie met online VK programma’s. zie hiervoor www.hsp-atelier.nl

Coaching sessies kunnen al na een kort aantal sessies verheldering brengen en oplossingen geven. 

Verzekeraars vergoeden vaak een deel van de therapeutische sessie. Deze vergoedingen vallen onder de kop complementaire zorg/psychosociaal. Het is altijd goed om zelf na te bellen of je voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel. 

Coaching valt niet onder vergoede diensten.

Tip: Veel werkgevers hebben een potje voor preventieve gezondheidszorg! Vraag het na bij jouw werkgever!

Na de sessie op dezelfde dag krijg je per mail de factuur. Deze dien je bij voorkeur op de dag van de sessie te voldoen, tenzij wij het anders afspreken. Je kunt dit eenvoudig middels de ideal-link in de mail verzorgen. 

Ik ben aangesloten bij : 

RBCZ 202025R                   VT 2012093              CAT/GAT 20181028  

 

page1image62265024

 

page1image62251136
 
 
 
 
KVK: nr: 5151261
BTW NL002172467B63